Over het fonds

Stichting Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden van Trivium Packaging Netherlands en haar rechtsvoorgangers.

Het pensioenfonds heeft per 31 december 2020 939 deelnemers, 1.037 gewezen deelnemers en 2.519 pensioengerechtigden en een pensioenvermogen van ongeveer 647 miljoen euro.