Over het fonds

Stichting Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden van Trivium Packaging Netherlands en haar rechtsvoorgangers.

Het pensioenfonds heeft per 31 december 2019 949 deelnemers, 1.113 gewezen deelnemers en 2.609 pensioengerechtigden en een pensioenvermogen van ongeveer 605 miljoen euro.