Over het fonds

Stichting Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden van Trivium Packaging Netherlands en haar rechtsvoorgangers.

Het pensioenfonds heeft per 31 december 2022 949 deelnemers, 887 gewezen deelnemers en 2.365 pensioengerechtigden en een pensioenvermogen van ongeveer 576 miljoen euro.