Nieuwsberichten

INDEXATIE EN PREMIE PER 1 JANUARI 2022

Nieuwsbericht d.d. 22 december 2021

Indexatie en premie per 1 januari 2022

Het bestuur heeft op basis van de financiële positie van Pensioenfonds TDV per 30 november 2021 het volgende besloten.

  • De pensioenen van de pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers worden per 1 januari 2022 met 2,5% verhoogd. De verhoging is gebaseerd op de prijsinflatie over de periode juli 2020 – oktober 2021 (3,21%). Op basis van de financiële positie per eind november kon 78,5% toegekend worden.
  • De pensioenaanspraken van de werknemers worden per 1 januari 2022 met 1,8% verhoogd. De verhoging is gebaseerd op de cao-loonstijging over 2021 (2,3%). Op basis van de financiële positie per eind november kon 78,5% toegekend worden.
  • De totale premie voor 2022 is vastgesteld op 32,7% en de premie voor werknemers op 10,89%.
  • De franchise is verhoogd van € 14.554 naar € 14.802.

  

BETAALDATA 2022

Nieuwsbericht d.d. 15 december 2021

Betaaldata 2022
Hieronder treft u een overzicht aan van de data waarop wij aan onze pensioengerechtigden in 2022 hun pensioen overmaken.

Vrijdag 21 januari
Vrijdag 18 februari
Vrijdag 18 maart
Woensdag 20 april
Vrijdag 20 mei
Maandag 20 juni
Woensdag 20 juli
Vrijdag 19 augustus
Dinsdag 20 september
Donderdag 20 oktober
Vrijdag 18 november
Vrijdag 16 december

 

PENSIOENBLIK DECEMBER 2021

Nieuwsbericht d.d. 15 december 2021

Nieuwe pensioenstelsel en actuele ontwikkelingen
In de week van 13 december 2021 heeft Pensioenfonds TDV aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een Pensioenblik met informatie over het nieuwe pensioenstelsel en actuele ontwikkelingen verstuurd. Klik hier om de Pensioenblik te bekijken.