Nieuwsberichten

MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL (MPO) VOLLEDIG VERNIEUWD

Nieuwsbericht d.d. 16 juni 2021

Wat is MijnPensioenoverzicht.nl (MPO)?
MPO is een informatieve website die u kunt zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen. De website is in 2011 opgericht en op 27 mei 2021 volledig vernieuwd. U vindt op MPO persoonlijke informatie over al uw opgebouwde pensioen. En het pensioen dat u nog verwacht op te bouwen via pensioenuitvoerders. Ook ziet u uw AOW terug.

Wat vindt u op MPO?
Naast uw pensioenbedragen en AOW, staat op MPO onder andere informatie over:

  • De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden.
  • Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of slechter gaat met de economie.
  • Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. Ook als een van u komt te overlijden.
  • Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken.
  • Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank.

Klik hier om naar het vernieuwde MijnPensioenoverzicht.nl te gaan.

INDEXATIE EN PREMIE PER 1 JANUARI 2021

Nieuwsbericht d.d. 23 december 2020

Indexatie en premie per 1 januari 2021
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 15 december 2020 de volgende besluiten genomen:

  • De pensioenen en pensioenaanspraken kunnen per 1 januari 2021 niet verhoogd worden.
  • De totale premie voor 2021 is vastgesteld op 32,7% en de premie voor werknemers op 10,89%. 
  • De franchise is verhoogd van € 14.167 naar € 14.554.
  • De voorwaardelijke pensioenaanspraken (overgangsregeling i.v.m. de oude TOP-uitkering of TOP-SUM(O)-uitkering voor werknemers geboren op/na 1 januari 1950) zijn per 30 november 2020 onvoorwaardelijk geworden. Dat betekent dat deze aanspraken, voor deelnemers die daar recht op hadden, per deze datum aan hun pensioenaanspraken zijn toegevoegd.

TPRA

Nieuwsbericht d.d. 28 september 2020

TPRA
Er is een organisatie (TPRA) die jaarlijks de pensioenregelingen van pensioenfondsen beoordeelt. In 2020 zijn 144 (2019: 152) pensioenfondsen onderzocht. Er wordt o.a. gekeken naar de diverse pensioensoorten, flexibiliseringsopties en de financiering. De hoogst mogelijke score is 5 diamanten. Net als in 2019 heeft TDV een score van 4,5 diamanten. Er zijn 10 (2019: 11) fondsen met de maximum score van 5 diamanten.

Pensioenblik Juli/Augustus 2020 en Jaarverslag 2019

Nieuwsbericht d.d. 10 juli 2020

Pensioenblik Juli/Augustus 2020
De Pensioenblik Juli/Augustus 2020 is op de website gepubliceerd en is te vinden onder Actueel – Pensioenblik en tevens in laag 3 van Pensioen 1-2-3. In deze Pensioenblik staan een samenvatting van het Jaarverslag 2019 en de laatste ontwikkelingen in 2020. De Pensioenblik zal in juli en augustus per post aan alle deelnemers worden gezonden.

Jaarverslag 2019
Het volledige Jaarverslag 2019 is op de website te vinden in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Wat u moet weten over de effecten van het coronavirus op uw pensioen en onze dienstverlening

Nieuwsbericht d.d. 3 april 2020

De maatregelen in Nederland rondom het coronavirus (COVID-19) zijn aangescherpt. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij Pensioenfonds TDV of over onze dienstverlening. In dit nieuwsbericht gaan wij hier kort op in.

Bereikbaarheid
In verband met het coronavirus werken onze medewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis. Hierdoor is er op ons kantoor een minimale bezetting aanwezig en zijn we telefonisch beperkt bereikbaar.

Wij verzoeken u daarom in dringende gevallen per e-mail (info@sptdv.nl) contact met ons op te nemen.

Beschikt u niet over een computer en kunt u ons telefonisch niet bereiken? Spreek dan een bericht in op ons antwoordapparaat. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk terug te bellen. Vergeet in dat geval niet uw (achter)naam, geboortedatum en telefoonnummer aan ons door te geven.

Uitbetaling van uw pensioen
Ontvangt u een pensioen van ons? De pensioenbetalingen gaan gewoon door en u krijgt uw pensioen op de reguliere betaaldata uitbetaald. Hieraan verandert dus niets. Uw pensioen wordt uitbetaald op de 20e van iedere maand. Mocht deze datum in het weekend vallen, dan betalen wij op de vrijdag ervoor.

Controle bewijs van in leven zijn of attestatie de vita
Jaarlijks ontvangen al onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden van ons een verzoek om een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita op te sturen. Normaal gesproken versturen wij dit verzoek altijd in de periode april/mei. In verband met de wereldwijde ontwikkelingen rondom het coronavirus en de  situatie in veel landen, zullen wij onze in het buitenland woonachtige pensioengerechtigden voorlopig niet om een bewijs van in leven of attestatie de vita vragen. Zodra deze situatie wijzigt, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Controle alleenstaandenpensioen
Deelnemers die een zogenaamd alleenstaandenpensioen ontvangen, krijgen jaarlijks van ons een verzoek om aan te tonen dat zij nog aan de voorwaarden voor het ontvangen van dit pensioen voldoen (toesturen bankafschrift). Doorgaans versturen wij dit verzoek in de periode april/mei. In verband met het coronavirus hebben wij besloten om deze controle tot nader order uit te stellen. U ontvangt binnenkort dus niet de gebruikelijke brief hierover. Zodra deze situatie wijzigt, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren.