Missie en doelstellingen

Missie

Stichting Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden van Trivium Packaging Netherlands en haar rechtsvoorgangers. Deze uitvoering omvat:
• het inzichtelijk maken van pensioenzaken,
• het administreren en uitbetalen van pensioenen,
• het op solide wijze beleggen en beheren van de pensioenpremies, de beleggingsopbrengsten en het pensioenvermogen,
• het helder en duidelijk communiceren met belanghebbenden.
Stichting Pensioenfonds TDV doet dit op een toekomstbestendige, betrouwbare en integere wijze.

Doelstellingen

Om deze missie te bereiken zijn de doelstellingen van Stichting Pensioenfonds TDV:
• het voeren van een correcte pensioenadministratie;
• het tijdig en juist uitbetalen van de pensioenuitkeringen;
• het behalen van een zo goed mogelijk rendement binnen de vastgestelde risicokaders;
• het makkelijk toegankelijk zijn voor vragen over pensioen en het hierbij leveren van een optimale service;
• het verhogen van het pensioenbewustzijn van deelnemers;
• een heldere en bondige communicatie met alle belanghebbenden, maar vooral met de deelnemers;
• een efficiënte bedrijfsvoering met een hoog kostenbewustzijn.