Bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorgedragen door de directie van Trivium Packaging Netherlands:
drs. F.C.L. Terpstra RA (voorzitter)
mr. J.H.M.L. Bessems
drs. H.J. Veld RA
vacature

Voorgedragen door de Groepsondernemingsraad van Trivium Packaging Netherlands:
mevrouw drs. M. Bankers
drs. W.J. Morkin RA (aspirant lid)

Voorgedragen door de pensioengerechtigden:
drs. B.P. Hess (secretaris)
mevrouw drs. W.J. Lugtenburg-Sanders
mevrouw mr. M.J.E.T. van der Marck (aspirant lid)

Externe deskundige:
A.M.J. de Bekker AAG