© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Statuten

Hieronder treft u een Aanvraagformulier Waardeoverdracht en een Aanvraag-formulier Vrijwillige Ploegentoeslagverzekering aan. Om het gekozen aanvraagfor-mulier te kunnen openen hebt u het gratis programma "Adobe Acrobat Reader" nodig. U kunt dit programma downloaden via:

get_adobe_reader.gif

Statuten

Klik hier om de statuten te downloaden.


Nieuws

Geldwijzer Nabestaanden
De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als één van beiden overlijdt.

Op de Geldwijzer Nabestaanden vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiële regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Klik <hier> om de website te bezoeken.