© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Organisatie

Uitvoeringsorganisatie

Het dagelijks beleid van Stichting Pensioenfonds TDV is door het bestuur van het pensioenfonds opgedragen aan een van de werkgever onafhankelijke uitvoerings-organisatie. Dit betreft de administratieve uitvoering van de pensioenregelingen, de financiŽle administratie en het beheer van het vermogen van het pensioenfonds. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn formeel wel in dienst van Trivium Packaging Netherlands B.V., maar leggen louter verantwoording af aan het bestuur van het pensioenfonds.

Directeur:
drs. Th.W.F. Hillen RBA

Pensioenadministratie:
M.C. Kuik
mevr. P.J. Wallin-Bos

FinanciŽle administratie:
D.G. Schimmel

Secretariaat:
mevr. E. Peeters-Bolink
mevr. J.G. Rauwerdink-Wamelink                          


Bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorgedragen door de directie van Trivium Packaging Netherlands B.V.:
drs. F.C.L. Terpstra RA (voorzitter)
mr. J.H.M.L. Bessems
mevr. mr. A.J. Bolt
drs. H.J. Veld RA

Voorgedragen door de Groepsondernemingsraad van Trivium Packaging Netherlands B.V.:
mevr. drs. M. Bankers
drs. W.J. Morkin RA (aspirant lid)

Voorgedragen door de pensioengerechtigden:
drs. B.P. Hess (secretaris)
mevr. drs. W.J. Lugtenburg-Sanders

Externe deskundige:
A.M.J. de Bekker AAG


Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en is als volgt samengesteld:

Th.A. Tysma (voorzitter), namens de pensioengerechtigden
mevr. A. Dauphin, namens de werknemers
K. Hopma, namens de pensioengerechtigden
mevr. mr. M.J.E.T. van der Marck, namens de pensioengerechtigden
drs. J.H. Soenveld, namens de werkgever
drs. E.E.W. Vriens, namens de werkgever


Beleggingsadviescommissie

Stichting Pensioenfonds TDV kent een uit zes leden bestaande beleggings-adviescommissie. De commissie adviseert het bestuur bij het vaststellen van het beleggingsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. De samenstelling van de commissie is als volgt:

drs. E.J. Bannet
A.M.J. de Bekker AAG (voorzitter)
drs. Th.W.F. Hillen RBA
dr. R.M. Salomons
drs. F.C.L. Terpstra RA


Nieuws

Geldwijzer Nabestaanden
De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als ťťn van beiden overlijdt.

Op de Geldwijzer Nabestaanden vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiŽle regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Klik <hier> om de website te bezoeken.