© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

Stichting Pensioenfonds TDV

Bezoekadres:
Zutphenseweg 51
7418 AH  DEVENTER

Postadres:
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Telefoon: 0570-682116
E-mail: info@sptdv.nl


Klachten

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen we wel eens een fout maken. Had u een vraag en moest u lang wachten op antwoord? Hebben wij een fout gemaakt op uw Uniform Pensioenoverzicht en is dit niet naar behoren opgelost? Of bent u onvriendelijk behandeld? Vertel ons dit dan. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Hoe informeert u ons over een klacht?
Heeft u een klacht? Schrijf ons dan een brief. Stuur de brief op naar:

Stichting Pensioenfonds TDV
t.a.v. de Directie
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Wij lossen uw klacht zo snel mogelijk op. Als u ons een brief stuurt, ontvangt u binnen één week een ontvangstbevestiging en een exemplaar van het klachtenreglement van het Pensioenfonds.

Klik hier om het klachtenreglement te downloaden.

Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht proberen we met een oplossing te komen. Soms lukt dat niet binnen deze termijn. Dan hoort u toch binnen vier weken van ons. Zodat u weet hoever we wél zijn.

Indien u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht, heeft u binnen vier weken na ontvangst van uw klacht de gelegenheid bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van het Pensioenfonds. U ontvangt in dat geval binnen twee weken een ontvangstbevestiging en binnen acht weken een uitspraak van het bestuur.

Als we er samen echt niet uitkomen
Misschien bent u niet tevreden met de uitspraak van het bestuur. Dan kunt u een brief naar de Ombudsman Pensioenen schrijven:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN  DEN HAAG

De Ombudsman Pensioenen bekijkt als buitenstaander uw klacht en laat Pensioenfonds TDV weten wat volgens hem de juiste oplossing is voor uw probleem. Hij is dus een soort "tussenpersoon" tussen u en ons. Wij zullen de aanwijzingen die de Ombudsman Pensioenen geeft serieus nemen, tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.


Nieuws

Geldwijzer Nabestaanden
De Geldwijzer Nabestaanden is een website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en geeft inzicht in het inkomen van samenwonenden en gehuwden als één van beiden overlijdt.

Op de Geldwijzer Nabestaanden vindt u een handige online tool, die een op maat advies geeft van de financiële regelingen na overlijden, ook op pensioengebied.

Klik <hier> om de website te bezoeken.